Προκειμένου να επιλέξουμε το κατάλληλο κανάλι Social Media για την επιχείρησης σας, θα πρέπει πρώτα να αναλύσουμε τις ανάγκες της επιχείρησης σας.